ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ

Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.

ഞങ്ങളുടെ ഹ്രസ്വ ആമുഖം

വാണിജ്യ ഗേറ്റ്‌വേ നഗരമായ ഷാൻ‌ഡോങിലെ ബിൻ‌ഷ ou വിൽ 2010 ൽ ബിൻ‌ഷ ou ബംഗി മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആരംഭിച്ചു. 10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതാണ് ഫാക്ടറി. ക്വിങ്‌ദാവോ തുറമുഖത്തിനടുത്തായി കമ്പനിക്ക് മികച്ച ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഉൽ‌പാദനം, ഗവേഷണ-വികസന, വിൽ‌പന, സേവനം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉൽ‌പാദന സംരംഭമാണ് ബിൻ‌ഷ ou ബംഗി മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനി. ഇതിന് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മാനേജുമെന്റ് ടീമും പക്വതയുള്ള ആർ & ഡി ടീമുമുണ്ട്, കൂടാതെ എല്ലാ മാസവും 1-2 പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സമാരംഭിക്കും. ഗാൽവാനൈസ്ഡ് സ്റ്റീൽ വയർ റോപ്പ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീൽ വയർ റോപ്പ്, പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിഡ് സ്റ്റീൽ വയർ റോപ്പ് എന്നിവയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രധാന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ, കൂടാതെ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രത്യേക സവിശേഷത സ്റ്റീൽ വയർ കയറുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, തുറമുഖങ്ങൾ, നിർമ്മാണം, ഡ്രോസ്ട്രിംഗ്, ഫിഷറി, നിർമ്മാണം, ഗതാഗതം, മറ്റ് വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. was established in 2010 in Binzhou, the commercial gateway city of Shandong. The factory covers an area of 10,000 square meters. The company has a superior geographical location, close to Qingdao Port. Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. is a one-stop production enterprise integrating production, R&D, sales and service.

കമ്പനി പ്രൊഫൈൽ

വാണിജ്യ ഗേറ്റ്‌വേ നഗരമായ ഷാൻ‌ഡോങിലെ ബിൻ‌ഷ ou വിൽ 2010 ൽ ബിൻ‌ഷ ou ബംഗി മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആരംഭിച്ചു. 10,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ളതാണ് ഫാക്ടറി. ക്വിങ്‌ദാവോ തുറമുഖത്തിനടുത്തായി കമ്പനിക്ക് മികച്ച ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ഉൽ‌പാദനം, ഗവേഷണ-വികസന, വിൽ‌പന, സേവനം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റത്തവണ ഉൽ‌പാദന സംരംഭമാണ് ബിൻ‌ഷ ou ബംഗി മെറ്റൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കമ്പനി.

The company will adhere to the business philosophy and purpose of honesty and quality assurance, and take the management philosophy of emphasizing humanized management and customer experience, steadily doing business, and taking the road of sustainable development as the guide, and encourage more companies to use our products.

കമ്പനി വിഷൻ

കമ്പനി ബിസിനസ്സ് തത്ത്വചിന്തയും സത്യസന്ധതയുടെയും ഗുണനിലവാരത്തിന്റെയും ഉറപ്പും പാലിക്കുകയും മാനുഷിക മാനേജ്മെന്റിനും ഉപഭോക്തൃ അനുഭവത്തിനും emphas ന്നൽ നൽകുകയും സ്ഥിരമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയും സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ വഴികാട്ടിയായി ഗൈഡായി എടുക്കുകയും കൂടുതൽ കമ്പനികളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ.

Employees are our most valuable asset. Our company attaches great importance to the physical and mental health of employees. Therefore, our company often organizes team games, team building activities, travel and other activities to increase the cohesion, trust and responsibility of the team.

ഞങ്ങളുടെ ടീം

ജീവനക്കാർ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ സ്വത്താണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതിനാൽ, ടീമിന്റെ സമന്വയം, വിശ്വാസ്യത, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പലപ്പോഴും ടീം ഗെയിമുകൾ, ടീം ബിൽഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, യാത്ര, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

അപേക്ഷ

application
application
application

അപേക്ഷ

application
application
application